Privredno pravo i građansko pravo

Propatent se bavi pružanjem usluga iz sljedećih oblasti privrednog prava:

 • korporativno upravljanje,
 • registracija privrednih subjekata,
 • pripremanje i uređivanje normativnih akata privrednih društava (statut, pravilnici, odluke, rješenja),
 • ugovori u privredi,
 • međunarodno poslovno pravo (sačinjavanje ugovora sa inostranim partnerima u skladu sa međunarodnim konvencijama, rješavanje sporova sa inostranim partnerima),
 • arbitražno rješavanje sporova,
 • poslovno pravo Evropske unije (usklađivanje sa propisima EU),
 • pravo osiguranja,
 • poresko i carinsko pravo,
 • pravo intelektualne svojine (autorsko i srodna prava, pravo industrijske svojine),
 • pravo konkurencije,
 • bankarsko i berzansko pravo,
 • stečaji i likvidacije,
 • istraživanje i pružanje pravnih mišljenja iz svih oblasti privrednog prava, kao i iz ostalih, dole navedenih oblasti prava.

Propatent se bavi pružanjem usluga iz sljedećih oblasti građanskog prava:

 • imovinsko pravni odnosi,
 • obligacioni ugovori, naknada štete, neosnovano obogaćenje, poslovodstvo bez naloga,
 • stvarno pravo i pravo registra nepokretnosti,
 • parnični postupci,
 • vanparnični postupci,
 • izvršni postupci.
Copyright © Propatent 2019. Sva prava zadržana.