Tim

Njegoslav Jović
Direktor

Završio Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Masterirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Trenutno na doktorskim studijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Usko se bavi pravom intelektualne svojine i međunarodnim poslovnim pravom.

Cjelokupna biografija se može vidjeti ovdje.

Dejan Pilipović
Konsultant

Završio Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Masterirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Trenutno na doktorskim studijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Usko se bavi pitanjima iz oblasti građanskog prava.

Cjelokupna biografija se može vidjeti ovdje.

Robert Švraka
Konsultant

Završio Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Masterirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Trenutno na doktorskim studijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Usko se bavi teorijsko-pravnim pitanjima.

Cjelokupna biografija se može vidjeti ovdje.

Sanja Avram
Konsultantkinja

Završila Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Položila sve ispite na Građanskom smjeru master programa na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. 

Usko se bavi imovinsko-pravnim pitanjima.

Cjelokupna biografija se može vidjeti ovdje.

Copyright © Propatent 2019. Sva prava zadržana.