O nama

Privredno društvo „PROPATENT“ d.o.o. Banja Luka se bavi pružanjem usluga savjetovanja (konsalting) koje se odnosi na poslovanje i ostalo upravljanje i pružanjem pravnog savjetovanja iz različitih oblasti prava.

Konstalting koji obavlja „Propatent“ se odnosi na sljedeće oblasti prava:

  • Privredno pravo
  • Građansko pravo
  • Radno pravo
  • Upravno pravo
  • Krivično pravo
  • Ostali podnesci

Savjetovanje, pripremu i izradu gore navedenih pravnih akata radimo kvalitetno i profesionalno uz visoko uvažavanje naših klijenata.

Više o svakoj od pojedinačnih usluga i savjetovanjima koje pružamo možete pročitati ovdje.

Copyright © Propatent 2019. Sva prava zadržana.