Krivično pravo i ostali podnesci

Propatent se bavi pružanjem usluga iz sljedećih oblasti krivičnog prava:

  • krivični postupci u ograničenom domenu,
  • prekršajni postupci u ograničenom domenu.

Propatent se bavi pružanjem usluga i iz:

  • sastavljanja apelacija Ustavnom sudu,
  • izrada studija i ostalih akata.
Copyright © Propatent 2019. Sva prava zadržana.